Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Nedělní ohlášky

Týden od 27. 6. do 3. 7. 2022

Logo farnostiDnes je 13. neděle v mezidobí

Na tento týden připadá:

 • v pondělí sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
  (dříve Panny Marie Matky ustavičné pomoci)
 • v úterý památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve
 • ve středu slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
  poutní den v Českých Petrovicích
 • ve čtvrtek svatých prvomučedníků římských
 • příští neděle je 14. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

 • v úterý v 18:00 v Kunvaldu
 • ve středu v 16:00 v Pěčíně a
                    v 18:00 v Klášterci
 • v pátek v 17:00 v Klášterci
 • v sobotu v 7:00 v Klášterci
 • v neděli v 7:30 v Kunvaldu,
                    v 9:00 v Rokytnici,
                    v 10:30 v Klášterci a
                    ve 12:30 v Českých Petrovicíchpoutní mše svatá

Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny vždy 30 minut před mší svatou a v úterý v Kunvaldu během adorace. Rozšířená příležitost bude také v pátek v Klášterci od 16 hodin. Jindy po domluvě s duchovním správcem.

V pátek je první pátek v měsíci a v Klášterci bude po mši svaté celonoční adorace Nejsvětější Svátosti oltářní za mír ve světě a posvěcení naší farnosti a obce. Rozpis služeb je v předsíni kostela. Srdečně zveme.

Adorace Nejsvětější Svátosti oltářní bude tento týden v úterý v 17:15 v Kunvaldu.

Slovo života: "Mluv, Pane, tvůj služebník poslouchá."