Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Rokytničtí kněží

Jména rokytnických kněží bychom rádi časem doplnili podle farní kroniky. Zatím uvádíme jejich přehled v posledních letech podle dostupných zdrojů.

 • 1968–1985 R.D. Josef Dostál (12. 1. 1922 – 6. 6. 1985) (interkalární administrátor)
 • 1988–1990 R.D. Mgr. Pavel Rousek (administrátor)
 • 1991–1993 R.D. Josef Suchár (administrátor)
 • 1993–2000 Mons. ThLic. Mirosław Michalak (administrátor)
 • 2000–2002 R.D. Mgr. Ing. Ľubor Schlossár (administrátor)
 • 2002–2004 R.D. Mariusz Nowaczyk (12. 3. 1968 – 8. 9. 2009) (administrátor)
 • 2004–2008 R.D. ThDr. Zbigniew Żurawski (administrátor)
 • 2008–2014 R.D. ThMgr. Teodor Mateusz Pająk, MSF (2008 – 2010 administrátor, 2010 – 2014 farář)
 • 2014–2017 R.D. Wiesław Kalemba (administrátor)
 • 2017–2019 R.D. ThDr. Mariusz Łuczyszyn (administrátor)
 • 2019–2020 R.D. Mgr. Tomáš Kvasnička (excurrendo administrátor z Pardubic)
 • od srpna r. 2020 R.D. Mgr. Jaroslav Kolbaba (excurrendo administrátor z Kunvaldu)