Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Pravidelné aktivity a kalendář akcí

V naší farnosti Rokytnice v Orlických horách se téměř všichni farníci navzájem znají, proto i většina aktivit probíhá spíše spontánně podle momentální potřeby.

Níže uvedený kalendář akcí je společný pro všechny tři farnosti v našem farním obvodu, jelikož mnoho událostí je společných.