Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Vítejte na stránkách naší farnosti!

Kostel v RokytniciŘímskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách je farností Královéhradecké diecéze, vikariát Rychnov nad Kněžnou. Zahrnuje obec Rokytnice s částí Panské Pole a území někdejších samostatných farností Pěčín, Říčky, Nebeská Rybná, Kačerov a Zdobnice. Od srpna 2020 je farnost spravována excurrendo z Kunvaldu ve vikariátu Žamberk. Součástí této farní kolatury je také farnost Klášterec nad Orlicí, jejíž součástí je též obec Pastviny a také bývalá farnost České Petrovice. Celý farní obvod tak zahrnuje devět někdejších farností a několik dalších filiálních kostelů a kaplí, kde byly ještě donedávna pravidelné bohoslužby, což současná situace neumožňuje.

Farní kostel Všech svatých pochází z konce 17. století a později byl barokně upravován. Již ve 14. století ale stával na jeho místě dřevěný kostelík, jehož podobu neznáme. Kromě farního kostela se na území farnosti nachází také zámecký kostel Nejsvětější Trojice, několik dalších bývalých farních kostelů a filiálních kaplí. Kostely na území Sudet v obcích, které mají nyní spíše rekreační charakter, utrpěly za socialismu značnou újmu a teprve nyní jsou postupně obnovovány.

Nekteré kostely a kaple jsou zároveň lokálními poutními místy. Za všechny jmenujme např. kapli sv. Anny v Rokytnici, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Kačerově, či známou tzv. Kunštátskou kapli.

Území farnosti se rozprostírá v srdci Orlických hor a zahrnuje též západní část jejich hlavního hřebene a rekreační oblast Říčky a Zdobnice.

Srdečně Vás tedy zveme na pouť do našich kostelů a kaplí!